Parama verslui iki 100 000 eurų

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Kas gali gauti paramą?

Pandemijos akivaizdoje nelengva visiems. Ypatingai paskatinimo reikia mažiems verslams, kuriems pasukti ciferblatą verslo krypties kompase – sunkiau. Esame pasirengę padėti gauti paramą tiek naujiems kūrybiniams, tiek inovacijų sprendimams.

Kam skirta parama?

Kurių produkcijos ar suteiktų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus metus (arba skaičiuojant nuo įmonės įregistravimo) yra ne mažesnės nei 50 000 Eur

Kūrybinių sprendimų finansavimas

30000–50000 Eur. Finansuojama nuo 90% iki100% sprendimų kainos. 

Programa Kūrybiniai čekiai C-19 siakiama skatinti verslus išbandyti naujus kūrybinius kelius prekės ženklo sklaidai ir prekybai

Kuriose dirba ne daugiau

250 darbuotojų

Veikiančios ne trumpiau

kaip vienerius metusKurti naują įmonės veidą, paslaugų ir produktų dizainą
Kurti matomumą didinančias įvaizdines kampanijas
užimti geresnes restarto pozicijas konkurencinėje aplinkoje
GA

LI

MY

Inovacinių sprendimų finansavimas

30000–50000 Eur. Finansuojama nuo 90% iki100% sprendimų kainos.

Programa E-verslo Modelis siekiama padėti verslams vystyti prekybą internete.

GA

LI

MYsukurti internetinę parduotuvę
užtikrinti potencialių pirkėjų srautą
kurti efektyvias į jūsų tikslinę auditoriją orientuotas

reklamines kampanijas

 

Nežinai ar tinki? Kilo kitų klausimų? 
Parašyk mums ir aptarsime tavo verslo galimybes gauti finansavimą ir kelius, kaip jį tikslingai panaudoti.